Промоција на книги

Промоција на книги

Промоција на книги на авторот Наташа Диденко „Октомвриските фестивали на народни игри и песни во Битола, Штип и Скопје (1947-1952)“ и „Развојот и дејноста на музичките културно – уметнички организации и манифестации во Македонија“