ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ ОД БРАЌАТА МАНАКИ

 ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ ОД БРАЌАТА МАНАКИ

Изложбата на фотографии од фондот на браќата Манаќи на тема „Градска облека“, беше презентирана во Центарот за култура во рамките на Бит фест и Илинденски денови, а во
соработка со Државниот Архив, одделение Битола.
Милтон Манаки заедно со неговиот постар брат Јанаки, ги поставил темелите на балканската фотографија и кинематографија, започнувајќи со дејност на крајот на 19 век. Сведоци на политичките премрежја на територија на географска Македонија во 20 век, браќата Манаки покажале поширока културна визија и димензија во областа на фотографијата, надминувајќи го степенот на работата во ателје за комерцијалните потреби на граѓаните, типичен за нивните деловни современици од фотографскиот еснаф. Нивната дејност била предмет на многубројни студии од областа на културата, уметноста и историјата во Европа и светот. Најголем дел од нивното творештво денес се чува во Државниот архив – Одделение Битола (документација, фотографии и предмети). Беа изложени околу 27 фотографии за кои зборуваше раководителот на Државниот Архив одделение Битола, Гоце Стојановски.

Повеќе на следниот линк: ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ ОД БРАЌАТА МАНАКИ