Објективот на браќата Манаки ги овековечи бурните времиња што ги живееше градот

 Објективот на браќата Манаки ги овековечи бурните времиња што ги живееше градот

Изложбата на фотографии од фондот на браќата Манаќи на тема „Градска облека“, беше презентирана во Центарот за култура во рамките на Бит фест и Илинденски денови, а во
соработка со Државниот Архив, одделение Битола.

Повеќе на следниот линк: Објективот на браќата Манаки ги овековечи бурните времиња што ги живееше градот