Advanced Search

Sort by:

Стара чаршија

На пладне во чаршија

„На пладне во чаршија“ – интернационални фолклорни презентации 11:00 Стара битолска чаршија  

Фоаје на НУ Центар за култура

Промоција на книги

Промоција на книги на авторот Наташа Диденко „Октомвриските фестивали на народни игри и песни во