Шекспир Фестивал: Хамлетелија

Текст и режија на Каролин Пагани. Cine Teatro Baretti и Caroline Pagani Teatro, Италија

  • Time : 22:00 - 23:30 (UTC+1)
  • Venue : Центар за култура