Чалгија бенд и концерт на „Gipsy Groove“

Чалгија бенд
21:00 Стара битолска чаршија

Концерт на „Gipsy Groove“ – Косово
23:00 Стара битолска чаршија

  • Date : 23 Јул 2022 - 23 Јул 2022
  • Time : 21:00 - 23:30 (UTC+1)