Свечено отворање на Илинденски денови

Свечено отворање на 52-от Републички фестивал на народни песни и игри „Илинденски денови“ Битола. Изведба на орото „Комитско“ – КУД „Илинден“ Битола

Вечер на традиционална музика и игра

 1. КУД „Русалии“ Секирник
 2. Ансамбл од УСА
 3. ДФА „Копачка“ Драмче, Делчево
 4. Ансамбл од Бугарија
 5. Здружение за култура и културно наследство „Од традицијата“ Тетово
 6. Ансамбл од Шпанија
 7. ФА „Китка Истибања“
 8. Ансамбл од УСА – Мексико
 9. Ансамбл „Ќустек“ Скопје
 10. Ансамбл од Колумбија

20:00 Ракометно игралиште Битола, фестивалска сцена

 • Time : 20:00 - 23:00 (UTC+1)
 • Venue : Ракометно игралиште