Отворање на изложба на фотографии

Отворање на изложба на фотографии од Мексико
Автори: Leon Colon & Amalija, Mexico

 

  • Time : 11:00 - 12:30 (UTC+1)
  • Venue : Центар за култура