Интернационален Етнографски Филмски Фестивал

Интернационален Етнографски Филмски Фестивал, „Илинденски денови“ Битола
Проекција на филмови

 

  • Time : 20:00 - 21:30 (UTC+1)
  • Venue : Центар за култура