Битолино

„Битолино“ – Интернационален детски театарски фестивал
Гостување на театарски претстави од Македонија, Италија, Швајцарија, Полска, Чешка, Иран и Турција
Офицерски дом

  • Date : 05 Авг 2022
  • Time : 18:00 - 22:00 (UTC+1)