Битолино

„Битолино“ – Интернационален детски театарски фестивал
Гостување на театарски претстави од Македонија, Италија, Швајцарија, Полска, Чешка, Иран и Турција
Офицерски дом

  • Time : 18:00 - 22:00 (UTC+1)
  • Venue : Офицерски дом