Битолино

„Битолино“ – Интернационален детски театарски фестивал
Гостување на театарски претстави од Македонија, Италија, Швајцарија, Полска, Чешка, Иран и Турција
Офицерски дом

  • Датум : 06 Авг 2022
  • Време : 18:00 - 22:00 (UTC+1)
  • Локација : Офицерски дом